Категории Продукти

Капачки

ИТД ЕООД предлага в своята продуктова листа капачки, които намират приложение в различни отрасли на питейната и хранително-вкусовата промишленост, козметиката и фармацията. Продуктите се отличават с прецизно и постоянно качество, гарантирано от високотехнологичните машини, с които разполага компанията- ENGEL, KRAUSS MAFFEI, BATTENFELD. Чрез закупената и внедрена линия IMD Vista Closure Testing System, всяка капачка се проверява безконтакторно по метода на сравняването с предварително зададени параметри за цвят и размери.

КАТЕГОРИИ КАПАЧКИ

Питейна Индустрия
Хранителна Индустрия
Козметика и Битова химия
Фармация и Агро химикали