За Контакти

 ИТД  ЕООД

Офис:

Тел: +359 32 606821
E-mail: office@itd.bg 
web: www.itd.bg

Търговски отдел по направления:

Битова/промишлена химия и козметика:
Корпоративни клиенти: 032/606805,  0889603032
Продажби на дребно:032/606804,   0889321640

Фармация и растителна защита/
Мляко и млечно кисели напитки/
Алкохол:
032/606802,   0889512438

Минерална вода, напитки:
032/606804,    0889321640

Хранителни продукти:
032/606803,    0885688810

Адрес по регистрация: България,  4190 Съединение, ул. Христо Ботев 22 
Адрес за кореспонденция: България, 4190 Съединение, ул. Чардафон Велики 72