Контакти

Можете да се свържете с нас директно по телефон, email или чрез попълване на електронния формуляр за онлайн запитвания. Всички полета са задължителни, освен ако не е посочено "по избор".
Централен офис
4190, Гр. Съединение
Ул. „Чардафон Велики“ 72
  • Централен офис
    +359 32 606821
  • Търговски отдел
    +359 878 221 590
  • За всякакви въпроси, моля свържете се с нас на имейл Office

    За продажби Sales