Рециклиране

Според изискванията на Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на съвета от 5 юни, до 2025г бутилките, които са произведени от PET, трябва да съдържат най-малко 25% рециклирана пластмаса, а до 2030г – най-малко 30%

Специално внимание се обръща на рециклирането на пластмасови опаковки, които са 61% от всички пластмасови отпадъци, като от тях се оползотворяват едва около 30%. В сравнение с останалите материали, които се използват за производство на опаковки като картон, метал, стъкло, опаковките от пластмаса се рециклират в най-нисък процент.

Според приетия план на ЕС до 2025 г. трябва да бъдат се повишава преработването на 50% от пластмасовите опаковки, а до 2030 трябва да достигнат до 55 %.

 

В ИТД поемаме отговорността за опазване на околната среда и климата и винаги сме работили по това опаковките, които произвеждаме да са оптимални по отношение на грамажа и възможностите за рециклиране, както и оптимизиране на разходите за тяхното опаковане и транспортиране:

  • Олекотяване при всички стандартни преформи.
  • Олекотяване на опаковките от РЕНD, чрез внедряване в производството на ново на оборудване.
  • Значително намаляване на използваните оцветители.
  • Оптимизиране на формата и размерите на опаковките, които позволяват да се намалят транспортните и разходите за съхранение при крайните ни клиенти
  • Многократно използване на част от опаковъчните материали, които използваме за нашата готова продукция.
  • Създали сме всички необходими условия за влагане на рециклирани материали РЕТ, PP и РЕНD в произвежданите от нас опаковки, както и имаме и много реализирани проекти опазващи околната среда
  • Опаковките са едно компонентни - само от един вид материал, което повишава ефективността от рециклиране.

 

RPET материала, който използваме е произведен в ИТД. Постоянната оптимизация на процесите и непрекъснатото разширяване на капацитета са сред нашите приоритети. Един от големите ни проекти е инвестицията в Starlinger линия.

Линията, която избрахме и внедрихме в нашето производство е щадяща природата – „Супер чиста“ технология, което е основното и предимство.

Рециклирането на пластмаси е важен фактор в прехода към кръгов европейски пазар, където основната идея е да се рециклират материалите от които е направен продукта във възможно най-голяма степен.

100% от производството на ИТД е рециклируемо, което намалява сериозно екологичното замърсяване.

 

При значително повишаване относителния дял на използваните рециклирани пластмаси, Европа може да отдели зависимостта си от природните ресурси и да работи за по-устойчива и автономна икономика, както и за намаляване замърсяването на околната среда и емисиите на отпадъци в реки, морета, океани и почва. Определящите фактори за успеха на този преход са: технологични иновации за оптимизиране процесите на рециклиране; проектиране, производство и използване на рециклируеми опаковки; внедряване и прилагане на ефективни системи за разделно събиране и за обезвреждане на отпадъците от пластмаси.

Устойчивото бъдеще е пряко свързано с използването на рециклирани материали за създаване на опаковки с многократен жизнен цикъл.