COVID-19: Произвеждаме и доставяме онлайн поръчки, както обикновено.

Рециклиране

Според изискванията на Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на съвета от 5 юни, до 2025г бутилките, които са произведени от PET, трябва да съдържат най-малко 25% рециклирана пластмаса, а до 2030г – най-малко 30%

Специално внимание се обръща на рециклирането на пластмасови опаковки, които са 61% от всички пластмасови отпадъци, като от тях се оползотворяват едва около 30%. В сравнение с останалите материали, които се използват за производство на опаковки като картон, метал, стъкло, опаковките от пластмаса се рециклират в най-нисък процент.

Според приетия план на ЕС до 2025 г. трябва да бъдат се повишава преработването на 50% от пластмасовите опаковки, а до 2030 трябва да достигнат до 55 %.

 

В ИТД поемаме отговорността за опазване на околната среда и климата и винаги сме работили по това опаковките, които произвеждаме да са оптимални по отношение на грамажа и възможностите за рециклиране, както и оптимизиране на разходите за тяхното опаковане и транспортиране:

  • Олекотяване при всички стандартни преформи.
  • Олекотяване на опаковките от РЕНD, чрез внедряване в производството на ново на оборудване.
  • Значително намаляване на използваните оцветители.
  • Оптимизиране на формата и размерите на опаковките, които позволяват да се намалят транспортните и разходите за съхранение при крайните ни клиенти
  • Многократно използване на част от опаковъчните материали, които използваме за нашата готова продукция.
  • Създали сме всички необходими условия за влагане на рециклирани материали РЕТ, PP и РЕНD в произвежданите от нас опаковки, както и имаме и много реализирани проекти опазващи околната среда
  • Опаковките са едно компонентни - само от един вид материал, което повишава ефективността от рециклиране.

 

RPET материала, който използваме е произведен в ИТД. Постоянната оптимизация на процесите и непрекъснатото разширяване на капацитета са сред нашите приоритети. Един от големите ни проекти е инвестицията в Starlinger линия.

Линията, която избрахме и внедрихме в нашето производство е щадяща природата – „Супер чиста“ технология, което е основното и предимство.

Рециклирането на пластмаси е важен фактор в прехода към кръгов европейски пазар, където основната идея е да се рециклират материалите от които е направен продукта във възможно най-голяма степен.

100% от производството на ИТД е рециклируемо, което намалява сериозно екологичното замърсяване.

 

С повишаване на процента на рециклиране, Европа може да отдели зависимостта си от природните ресурси и да работи за по-устойчива и автономна икономика. Определящите фактори на този преход са технологичните иновации, проектирането на рециклируеми опаковки, повишено разделно събиране и оптимизираните процеси за рециклиране. Осигуряване на устойчиво бъдеще на пластмасите зависи от увеличеното навлизане на рециклирани материали при създаване на нови продукти.

Важно съобщение

След месеци упорита работа, ние сме изключително развълнувани да обявим стартирането на нашия нов уебсайт!

Със своя свеж дизайн, подобрени функционалности и пълен списък с услуги, чувстваме, че нашият нов уебсайт дава ясно послание за това кои сме, какво правим и на какво сме способни.