Производство на пластмасови опаковки

1. Производство на шприцвани продукти:

  • РЕТ преформи
  • Капачки и технически компоненти

2. Производство на РЕТ бутилки и флакони до 10 л.

3. Производство с едностъпкови технологии:

  • Флакони от РЕТ
  • Флакони от HDPE

4. Производство на флакони и туби с обем до 5 л. от HDPE и PP:

  • Вграждане на видима нишка
  • Производство на Двуслойни флакони
  • Поставяне на ин-молд етикети