COVID-19: Произвеждаме и доставяме онлайн поръчки, както обикновено.

Новини и събития

„ИТД“ ЕООД е краен получател по проект № BG-RRP-3.004-1759-C01 „Технологична модернизация в предприятието“, който се изпълнява по Програмата за икономическа трансформация на Националния ...
„ИТД“ ЕООД е бенефициент по проект № BG16RFOP002-6.002-0415-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, който се изпълнява по Оперативна програма „Иновации ...
На 09.12.2019г. /понеделник/ от 10:00ч. в заседателна зала на фирма „ИТД“ ЕООД на адрес: гр. Съединение, ул. "Чардафон Велики" № 72 беше проведен втори информационен ден ...