COVID-19: Произвеждаме и доставяме онлайн поръчки, както обикновено.

Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

„ИТД“ ЕООД е бенефициент по проект № BG16RFOP002-6.002-0415-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, който се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Инструмента REACT-EU.

Общата стойност на проекта е 272 245.00 лв., от които безвъзмездна финансова помощ (БФП) - 136 122.50 лв. европейско финансиране. Проектът е с обща продължителност 10 месеца, датата на стартиране на проекта е: 21.09.2022 г.

Основната цел на проектите, изпълнявани в рамките на процедура № BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, е: предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Обяви за работа

За компанията

ИТД е българска компания, създадена през 1990 г. Фирмата е специализирана в производството на PET преформи, пластмасови бутилки, флакони и капачки. ИТД разполага с отлично оборудвана съвременна база, разположена в гр. Съединение.

Разумните инвестиции, професионализмът в управлението и екипът от висококвалифицирани специалисти превърнаха ИТД в надежден партньор, с възможности за пълно удовлетворяване на постоянно нарастващите изисквания на потребителите на пластмасови опаковки.

Фирмата подпомага дейността на своите клиенти както чрез разработването и реализирането на нови индивидуални проекти за промяна на опаковките, така и чрез предлагането на свободни за продажба продукти.

Една от главните посоки на ИТД е екологосъобразност и устойчиво развитие чрез внедряване на енергоспестяващи съвременни технологии, в частност позволяващи олекотяване на опаковки от пластмаса, както и производство на рециклиран РЕТ. ИТД притежава внедрена и сертифицирана Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO FSSC 22000:4:5; ISO 50001:2018.

Още за нас