Иновации и технологии

ИТД предлага производството на PET заготовки, пластмасови бутилки, флакони и капачки. Ние доставяме нашата гама от качествени продукти на бизнеси в Европа повече от 30 години.

Ние сме специализирани в проектирането и производството на различни инструменти - бластформи, шприцформи, вакуумформи, резервни части и допълнително оборудване.

Производство на шприцвани продукти, РЕТ бутилки и еднослойни и двуслойни флакони от РЕТ и HDPE, туби до 5 L от HDPE и PP. Вграждане на видима нишка, поставяне на ин-молд етикети.

Опаковките, които произвеждаме са оптимални по отношение на грамажа и възможностите за рециклиране, както и оптимизиране на разходите за тяхното опаковане и транспортиране.

Материалът се произвежда на сертифицирана от EFSA линия.

Технологията за рециклиране на Starlinger е „супер чиста“. Инвестиция от 2012 г.

  • Одобрен за опаковки за хранителни продукти
  • Произход – PET бутилки след консумация

Ние предлагаме широка гама от продукти и услуги за вашите нужди, с акцент върху прецизността и качеството, включително:

  • Бутилки и флакони
  • Матрици
  • rPET гранули
  • Капачки и технически изделия

Формоване и производство на пластмаси

Adopting a continuous improvement model
Процес по непрекъснато подобряване на ефективността. Палетизатор - компактна, напълно автоматична машина за опаковане на бутилки в полиетиленово фолио. Тестер UDK - за автоматично тестване с въздух на течове за микро пукнатини в дъното на PET бутилки.

Новопостроена производствена база

През миналата година обновихме машинния парк с още три машини Delta Engineering за тестване и пакетиране, лидер в автоматизация на решенията за опаковане, които оптимизират производствените процеси на бутилките. Ново поколение машини с безпорни предимства!

Рециклираща технология от Starlinger

Тъй като за нас рециклирането на пластмасови опаковки е важно, още през 2012 ние инвестирахме в най-доброто оборудване за производство на rPET/PCR, подходящ за влагане в опаковки за храни - Starlinger. Технологията обеззаразява преработваната суровина на 100%.
Новини и събития
Европейският Съюз работи усилено в посока ефективно използване на отпадъците като ресурс и повишаване дела на рециклирането. Въз основа на приетата и транспонирана в българското законодателство Директива 904/2019 г. от 2025 г. е задължителн...
Станете част от ИТД
Ние вярваме, че съвършенството и успехът идват само чрез упорита работа и добър екип. Ето защо разчитаме изключително на високо-мотивирани специалисти.