Новопостроена производствена база

Процес по непрекъснато подобряване на ефективността

През 2020 обновихме машинния парк с още 3 машини Delta Engineering за тестване и пакетиране, лидер в автоматизация на решенията за опаковане, които оптимизират производствените процеси на бутилките. Ново поколение машини с безпорни предимства.

След автоматизираната система за зареждане отива на високопроизводителни енергоефективни машини за производство на полиетиленови флакони, които са оборудвани с механизирани палетизатори за опаковане. Същевременно всяка от линиите е оборудвана с leak тестери за 100% контрол на продуктите за херметичност преди опаковане.

Палетизатор - компактна, напълно автоматична машина за опаковане на бутилки в полиетиленово фолио.

  • Гъвкава единица (може да опакова широка гама от продукти);
  • Бързо време за смяна;
  • Намалява ръчния труд и разходите за опаковъчен материал, което води до кратка възвръщаемост на инвестицията;
  • Хигиеничен начин на опаковане;
  • Електрически тип машина. Не се използват масла, няма екологични замърсявания.

Тестер UDK - за автоматично тестване с въздух на течове за микро пукнатини в дъното на PET бутилки.

  • Изключително чувствителни измервания;
  • Лесна настройка;
  • Благодарение на движението „в движение“ бутилките никога не се спират (така че няма натрупване).

Следвайки иновациите в ИТД обновяването на машинния парк е непрекъснат процес.
Закупуват се изцяло електрически машини, снабдени с цифрово контролиране на всеки процес. Производителността е максимална, повишава се качеството на изходните продукти /бутилки, флакони, преформи, капачки/, а отпадъците намаляват драстично.