COVID-19: Произвеждаме и доставяме онлайн поръчки, както обикновено.

„ИТД“ ЕООД е краен получател по проект „Технологична модернизация в предприятието“

„ИТД“ ЕООД е краен получател по проект № BG-RRP-3.004-1759-C01 „Технологична модернизация в предприятието“, който се изпълнява по Програмата за икономическа трансформация на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Общата стойност на проекта е 1 373 775,00лв., от които 686 887,50 лв. безвъзмездно финансиране.

Проектът е с обща продължителност 12 месеца.

Начало: 02.05.2023 г.
Край: 02.05.2024 г.

Целта на процедура № BG-RRP-3.004 Технологична модернизация в предприятието“, е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.

Инвестицията в 1 брой автоматизирана линия за шприцване на РЕТ преформи ще допринесе за създаване условия за растеж и развитие на предприятието чрез повишен капацитет в тази част на производството, в който последният е недостатъчен от една страна, а от друга търсенето се увеличава - както на заготовки като междинен продукт, така и като краен продукт. Повишеното производство при отлично качество, съкратени срокове и намалени разходи е ключов фактор, за да може "ИТД" ЕООД да поеме увеличаващия се брой поръчки и така да се развива.
 

Тaзи публикация е създаденa с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ИТД" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД - Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа.
 

Обяви за работа

За компанията

ИТД е българска компания, създадена през 1990 г. Фирмата е специализирана в производството на PET преформи, пластмасови бутилки, флакони и капачки. ИТД разполага с отлично оборудвана съвременна база, разположена в гр. Съединение.

Разумните инвестиции, професионализмът в управлението и екипът от висококвалифицирани специалисти превърнаха ИТД в надежден партньор, с възможности за пълно удовлетворяване на постоянно нарастващите изисквания на потребителите на пластмасови опаковки.

Фирмата подпомага дейността на своите клиенти както чрез разработването и реализирането на нови индивидуални проекти за промяна на опаковките, така и чрез предлагането на свободни за продажба продукти.

Една от главните посоки на ИТД е екологосъобразност и устойчиво развитие чрез внедряване на енергоспестяващи съвременни технологии, в частност позволяващи олекотяване на опаковки от пластмаса, както и производство на рециклиран РЕТ. ИТД притежава внедрена и сертифицирана Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO FSSC 22000:4:5; ISO 50001:2018.

Още за нас