COVID-19: Произвеждаме и доставяме онлайн поръчки, както обикновено.

PET преформи

58 продукта
 1. 83230 Preform 38 mm 3-start 29.2g
  Тегло 29.2 гр
  Гърло 38 mm 3-Start
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 9600 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 2. 83240 Preform 38 mm 3-start 26.7g
  Тегло 26.7 гр
  Гърло 38 mm 3-Start
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 9216 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 3. 83250 Preform 38 mm 3-start 32.1g
  Тегло 32.1 гр
  Гърло 38 mm 3-Start
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 9216 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 4. 82340 Preform 28/410 38g
  Тегло 38 гр
  Гърло 28/410
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 7000 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 5. 82000 Preform 28/410 30.5g
  Тегло 30.5 гр
  Гърло 28/410
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 8000 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 6. 82150 Preform 28/410 26g
  Тегло 26 гр
  Гърло 28/410
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 12000 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 7. 82110 Preform 28/410 22g
  Тегло 22 гр
  Гърло 28/410
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 12000 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 8. 82180 Preform PCO 1810 eco base 49g
  Тегло 49 гр
  Гърло PCO 1810 eco base
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 6768 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 9. 82170 Preform PCO 1810 eco base 45.5g
  Тегло 45.5 гр
  Гърло PCO 1810 eco base
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 6768 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 10. 81400 Preform PCO 1810 43g
  Тегло 43 гр
  Гърло PCO 1810
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 7200 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 11. 83160 Preform PCO 1810 40g
  Тегло 40 гр
  Гърло PCO 1810
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 7200 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 12. 80360 Preform PCO 1810 36g
  Тегло 36 гр
  Гърло PCO 1810
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 7680 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 13. 83150 Preform PCO 1810 31g
  Тегло 31 гр
  Гърло PCO 1810
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 9216 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 14. 83140 Preform PCO 1810 24g
  Тегло 24 гр
  Гърло PCO 1810
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 14400 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 15. 82020 Preform PCO 1810 21.5g
  Тегло 21.5 гр
  Гърло PCO 1810
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 15048 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 16. 81640 Preform PCO 1810 19.5g
  Тегло 19.5 гр
  Гърло PCO 1810
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 15048 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 17. 83170 Preform РСО 1881 43.5g
  Тегло 43.5 гр
  Гърло РСО 1881
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 7200 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 18. 83130 Preform РСО 1881 38.7g
  Тегло 38.7 гр
  Гърло РСО 1881
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 7200 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 19. 82360 Preform РСО 1881 33g
  Тегло 33 гр
  Гърло РСО 1881
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 9024 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 20. 83120 Preform РСО 1881 29.7g
  Тегло 29.7 гр
  Гърло РСО 1881
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 9600 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 21. 83110 Preform РСО 1881 28.8g
  Тегло 28.8 гр
  Гърло РСО 1881
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 9600 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 22. 83100 Preform РСО 1881 22.7g
  Тегло 22.7 гр
  Гърло РСО 1881
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 11520 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 23. 81880 Preform РСО 1881 20.7g
  Тегло 20.7 гр
  Гърло РСО 1881
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 15048 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 24. 82380 Preform РСО 1881 19.9g
  Тегло 19.9 гр
  Гърло РСО 1881
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 15048 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 25. 82860 Preform РСО 1881 18g
  Тегло 18 гр
  Гърло РСО 1881
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 15048 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 26. 82970 Preform РСО 1881 16.5g
  Тегло 16.5 гр
  Гърло РСО 1881
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 15048 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 27. 81800 Preform 38 mm 3-Start 47g
  Тегло 47 гр
  Гърло 38 mm 3-Start
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 6500 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 28. 83210 Preform 38 mm 3-Start 18.5g
  Тегло 18.5 гр
  Гърло 38 mm 3-Start
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 12224 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 29. 83200 Preform 38 mm 3-Start 17.7g
  Тегло 17.7 гр
  Гърло 38 mm 3-Start
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 12224 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 30. 82280 Preform 48/41 178g
  Тегло 178 гр
  Гърло 48/41
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 1600 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 31. 82281 Preform 48/41 173g
  Тегло 173 гр
  Гърло 48/41
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 1600 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 32. 82040 Preform 48/41 128g
  Тегло 128 гр
  Гърло 48/41
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 2016 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 33. 80760 Preform 48/41 125g
  Тегло 125 гр
  Гърло 48/41
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 2016 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 34. 82140 Preform 48/41 120g
  Тегло 120 гр
  Гърло 48/41
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 2016 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 35. 81660 Preform 48/41 96g
  Тегло 96 гр
  Гърло 48/41
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 2640 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 36. 82220 Preform 48/41 85g
  Тегло 85 гр
  Гърло 48/41
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 2760 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 37. 81450 Preform 48/41 79g
  Тегло 79 гр
  Гърло 48/41
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 2760 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 38. 82050 Preform 48/41 58g
  Тегло 58 гр
  Гърло 48/41
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 4500 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 39. 82820 Preform 48/41 51g
  Тегло 51 гр
  Гърло 48/41
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 4500 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 40. 80950 Prefom 30/25 34g
  Тегло 34 гр
  Гърло 30/25
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 8000 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 41. 81380 Prefom 30/25 30g
  Тегло 30 гр
  Гърло 30/25
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 8000 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 42. 81650 Prefom 30/25 28g
  Тегло 28 гр
  Гърло 30/25
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 9600 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 43. 80036 Prefom 30/25 15g
  Тегло 15 гр
  Гърло 30/25
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 16000 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 44. 81620 Prefom 30/25 13.5g
  Тегло 13.5 гр
  Гърло 30/25
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 18000 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 45. 82200 Preform 29/25 38g
  Тегло 38 гр
  Гърло 29/25
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 7200 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 46. 82840 Preform 29/25 26.5g
  Тегло 26.5 гр
  Гърло 29/25
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 11088 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 47. 82290 Preform 29/25 26.2g
  Тегло 26.2 гр
  Гърло 29/25
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 11088 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 48. 82190 Preform 29/25 24g
  Тегло 24 гр
  Гърло 29/25
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 11088 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 49. 82930 Preform 29/25 17.2g
  Тегло 17.2 гр
  Гърло 29/25
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 12700 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 50. 82230 Preform 29/25 11.4g
  Тегло 11.4 гр
  Гърло 29/25
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 21600 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 51. 81840 Preform 29/25 12.2g
  Тегло 12.2 гр
  Гърло 29/25
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 21600 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 52. 82330 Preform 29/25 12g
  Тегло 12 гр
  Гърло 29/25
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 21600 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 53. 82300 Preform 29/25 10.3g
  Тегло 10.3 гр
  Гърло 29/25
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 24192 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 54. 82270 Preform 29/21 45.5g
  Тегло 45.5 гр
  Гърло 29/21
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 7872 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 55. 82320 Preform 29/21 29.2 g
  Тегло 29.2 гр
  Гърло 29/21
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 12000 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 56. 82240 Preform 29/21 26g
  Тегло 26 гр
  Гърло 29/21
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 12024 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 57. 82250 Preform 29/21 24g
  Тегло 24 гр
  Гърло 29/21
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 12024 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 58. 82210 Preform 29/21 21g
  Тегло 21 гр
  Гърло 29/21
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 12024 бр
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
на стр.