COVID-19: Произвеждаме и доставяме онлайн поръчки, както обикновено.

PET преформи

58 продукта
 1. 83230 Preform 38 mm 3-start 29.2g
  Тегло 29.2 g
  Гърло 38 mm 3-Start
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 9600
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 2. 83240 Preform 38 mm 3-start 26.7g
  Тегло 26.7 g
  Гърло 38 mm 3-Start
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 9216
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 3. 83250 Preform 38 mm 3-start 32.1g
  Тегло 32.1 g
  Гърло 38 mm 3-Start
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 9216
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 4. 82340 Preform 28/410 38g
  Тегло 38 g
  Гърло 28/410
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 7000
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 5. 82000 Preform 28/410 30.5g
  Тегло 30.5 g
  Гърло 28/410
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 8000
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 6. 82150 Preform 28/410 26g
  Тегло 26 g
  Гърло 28/410
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 12000
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 7. 82110 Preform 28/410 22g
  Тегло 22 g
  Гърло 28/410
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 12000
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 8. 82180 Preform PCO 1810 eco base 49g
  Тегло 49 g
  Гърло PCO 1810 eco base
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 6768
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 9. 82170 Preform PCO 1810 eco base 45.5g
  Тегло 45.5 g
  Гърло PCO 1810 eco base
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 6768
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 10. 81400 Preform PCO 1810 43g
  Тегло 43 g
  Гърло PCO 1810
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 7200
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 11. 83160 Preform PCO 1810 40g
  Тегло 40 g
  Гърло PCO 1810
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 7200
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 12. 80360 Preform PCO 1810 36g
  Тегло 36 g
  Гърло PCO 1810
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 7680
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 13. 83150 Preform PCO 1810 31g
  Тегло 31 g
  Гърло PCO 1810
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 9216
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 14. 83140 Preform PCO 1810 24g
  Тегло 24 g
  Гърло PCO 1810
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 14400
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 15. 82020 Preform PCO 1810 21.5g
  Тегло 21.5 g
  Гърло PCO 1810
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 15048
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 16. 81640 Preform PCO 1810 19.5g
  Тегло 19.5 g
  Гърло PCO 1810
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 15048
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 17. 83170 Preform РСО 1881 43.5g
  Тегло 43.5 g
  Гърло РСО 1881
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 7200
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 18. 83130 Preform РСО 1881 38.7g
  Тегло 38.7 g
  Гърло РСО 1881
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 7200
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 19. 82360 Preform РСО 1881 33g
  Тегло 33 g
  Гърло РСО 1881
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 9024
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 20. 83120 Preform РСО 1881 29.7g
  Тегло 29.7 g
  Гърло РСО 1881
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 9600
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 21. 83110 Preform РСО 1881 28.8g
  Тегло 28.8 g
  Гърло РСО 1881
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 9600
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 22. 83100 Preform РСО 1881 22.7g
  Тегло 22.7 g
  Гърло РСО 1881
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 11520
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 23. 81880 Preform РСО 1881 20.7g
  Тегло 20.7 g
  Гърло РСО 1881
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 15048
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 24. 82380 Preform РСО 1881 19.9g
  Тегло 19.9 g
  Гърло РСО 1881
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 15048
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 25. 82860 Preform РСО 1881 18g
  Тегло 18 g
  Гърло РСО 1881
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 15048
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 26. 82970 Preform РСО 1881 16.5g
  Тегло 16.5 g
  Гърло РСО 1881
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 15048
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 27. 81800 Preform 38 mm 3-Start 47g
  Тегло 47 g
  Гърло 38 mm 3-Start
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 6500
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 28. 83210 Preform 38 mm 3-Start 18.5g
  Тегло 18.5 g
  Гърло 38 mm 3-Start
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 12224
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 29. 83200 Preform 38 mm 3-Start 17.7g
  Тегло 17.7 g
  Гърло 38 mm 3-Start
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 12224
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 30. 82280 Preform 48/41 178g
  Тегло 178 g
  Гърло 48/41
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 1600
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 31. 82281 Preform 48/41 173g
  Тегло 173 g
  Гърло 48/41
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 1600
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 32. 82040 Preform 48/41 128g
  Тегло 128 g
  Гърло 48/41
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 2016
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 33. 80760 Preform 48/41 125g
  Тегло 125 g
  Гърло 48/41
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 2016
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 34. 82140 Preform 48/41 120g
  Тегло 120 g
  Гърло 48/41
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 2016
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 35. 81660 Preform 48/41 96g
  Тегло 96 g
  Гърло 48/41
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 2640
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 36. 82220 Preform 48/41 85g
  Тегло 85 g
  Гърло 48/41
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 2760
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 37. 81450 Preform 48/41 79g
  Тегло 79 g
  Гърло 48/41
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 2760
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 38. 82050 Preform 48/41 58g
  Тегло 58 g
  Гърло 48/41
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 4500
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 39. 82820 Preform 48/41 51g
  Тегло 51 g
  Гърло 48/41
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 4500
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 40. 80950 Prefom 30/25 34g
  Тегло 34 g
  Гърло 30/25
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 8000
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 41. 81380 Prefom 30/25 30g
  Тегло 30 g
  Гърло 30/25
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 8000
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 42. 81650 Prefom 30/25 28g
  Тегло 28 g
  Гърло 30/25
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 9600
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 43. 80036 Prefom 30/25 15g
  Тегло 15 g
  Гърло 30/25
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 16000
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 44. 81620 Prefom 30/25 13.5g
  Тегло 13.5 g
  Гърло 30/25
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 18000
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 45. 82200 Preform 29/25 38g
  Тегло 38 g
  Гърло 29/25
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 7200
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 46. 82840 Preform 29/25 26.5g
  Тегло 26.5 g
  Гърло 29/25
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 11088
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 47. 82290 Preform 29/25 26.2g
  Тегло 26.2 g
  Гърло 29/25
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 11088
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 48. 82190 Preform 29/25 24g
  Тегло 24 g
  Гърло 29/25
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 11088
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 49. 82930 Preform 29/25 17.2g
  Тегло 17.2 g
  Гърло 29/25
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 12700
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 50. 82230 Preform 29/25 11.4g
  Тегло 11.4 g
  Гърло 29/25
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 21600
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 51. 81840 Preform 29/25 12.2g
  Тегло 12.2 g
  Гърло 29/25
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 21600
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 52. 82330 Preform 29/25 12g
  Тегло 12 g
  Гърло 29/25
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 21600
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 53. 82300 Preform 29/25 10.3g
  Тегло 10.3 g
  Гърло 29/25
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 24192
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 54. 82270 Preform 29/21 45.5g
  Тегло 45.5 g
  Гърло 29/21
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 7872
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 55. 82320 Preform 29/21 29.2 g
  Тегло 29.2 g
  Гърло 29/21
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 12000
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 56. 82240 Preform 29/21 26g
  Тегло 26 g
  Гърло 29/21
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 12024
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 57. 82250 Preform 29/21 24g
  Тегло 24 g
  Гърло 29/21
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 12024
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
 58. 82210 Preform 29/21 21g
  Тегло 21 g
  Гърло 29/21
  Материал PET
  Вид опаковка Октабин
  Брой в опаковка 12024
  Размер на опаковка 1200 x 1000 мм
  Капацитет на камион 52 бр.
на стр.
Важно съобщение

След месеци упорита работа, ние сме изключително развълнувани да обявим стартирането на нашия нов уебсайт!

Със своя свеж дизайн, подобрени функционалности и пълен списък с услуги, чувстваме, че нашият нов уебсайт дава ясно послание за това кои сме, какво правим и на какво сме способни.